HOME

INTOUCH PRODUCTS CO.,LTD. ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ เอบีบี

บริษัท อินทัช โปรดักส์ จำกัด เติบโต จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ มอเตอร์ เอบีบี (ABB Motor), อินเวอร์เตอร์ เอบีบี (ABB Inverter), ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ เอบีบี (ABB Soft Starter) เกียร์ทดรอบ เบนซ์เลอร์ (BENZLERS GEAR) เกียร์ทดรอบ ฟอร์ซ (FORCE GEAR) เกียร์ทดรอบ (STARKE GEAR) เรามุ่งเน้น การบริการ และ คุณภาพสินค้า คือหัวใจหลักสำคัญ ของทางบริษัท ฯลฯ พร้อมกับให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด รวมถึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดงบประมาณการจ่ายค่าไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ สามารถคืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ทางเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ลูกค้าจะได้รับสินค้าตามที่ต้องการ และ คุ้มทุนมากที่สุด


Visitors: 166,128