google-site-verification=3oh7RyhZQpiACc5QhA5XzUw_ic5UOwPtLoCZLJp_Q9E เนื้อหาของหน้าเว็บ google-site-verification=3oh7RyhZQpiACc5QhA5XzUw_ic5UOwPtLoCZLJp_Q9E

HOME

INTOUCH PRODUCTS CO.,LTD. ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ เอบีบี

บริษัท อินทัช โปรดักส์ จำกัด เติบโต จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ มอเตอร์ เอบีบี (ABB Motor), อินเวอร์เตอร์ เอบีบี (ABB Inverter), ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ เอบีบี (ABB Soft Starter) เกียร์ทดรอบ เบนซ์เลอร์ (BENZLERS GEAR) เกียร์ทดรอบ ฟอร์ซ (FORCE GEAR), เกียร์ทดรอบ (STARKE GEAR) เรามุ่งเน้น การบริการ และ คุณภาพสินค้า เป็นหัวใจหลักสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมกับ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด รวมถึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัดเงินในการจ่ายค่าไฟฟ้าในการดำเนิดธุรกิจ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ทางเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญ เลือก อุปกรณ์ที่ไฟฟ้าที่เหมาะสม ลูกค้าจะได้รับสินค้าตามที่ต้องการ และ คุ้มทุนมากที่สุด

Visitors: 126,106